Nieprawidłowe zabliźnianie jest zawsze możliwe i może wystąpić nagle.

Blizny przerostowe charakteryzują się zgrubieniami, przy czym linia blizny pozostaje czerwona lecz ulega poprawie w przeciągu dwóch lat.

Bliznowce (mają charakter wypukłych guzów, które nie zanikają z czasem) zwykle występują u młodych osób, osób pochodzenia Azjatyckiego i Afroamerykańskiego. Mimo, że taki objaw patologiczny występuje rzadko, wymaga on leczenia plastycznego, które może być długie i nie zawsze skuteczne.

Blizny zanikowe : pod linią blizny często występuje zagłębienie, które można zlikwidować stosując metodę wypełniania.

Blizny nieprawidłowego koloru: zaczerwienione z powodu nadmiaru naczyń krwionośnych, zbrązowiałe z powodu zbyt wczesnego wystawienia na działanie promieni słonecznych, lub ze zbyt małą ilością pigmentu (problem często występujący u osób o ciemnym kolorze skóry).

Finally, there is a risk of exceptional complication linked to underlying nerves at the operated region, which is very rare.