Często wykonywane w połączeniu z innymi operacjami, mogą być zrobione indywidualnie.