Przed hospitalizacją

Rejestracja przed przyjęciem: W trakcie konsultacji, podczas której zapada decyzja o operacji, lekarz poprosi Państwa o przybycie do kliniki w celu zarejestrowania się i odbycia procedury związanej z przyjęciem do kliniki.

Jeśli zakres publicznej opieki zdrowotnej nie obejmuje operacji (operacje plastyczne): pacjent ponosi koszty hospitalizacji. Przy przyjęciu wymagane będzie przedłożenie czeku depozytowego.

Przyjęcie: Wszelkie porady i wskazówki dotyczące przygotowania do operacji zostaną Państwu przekazane przez chirurga podczas wizyty konsultacyjnej. Na pobyt zostanie dla Państwa zarezerwowany pokój jednoosobowy. Pacjenci zobowiązani są pojawić się w terminie wyznaczonym przez chirurga.

Zasady obowiązujące przed operacją

Należy pojawić się na czczo: na minimum 6 godzin przed operacją nie wolno przyjmować posiłków ani spożywać napojów. Na dziesięć dni przed operacją nie należy przyjmować leków zawierających aspirynę.

Prosimy o zabranie całej dokumentacji medycznej związanej z operacją (wyniki testów, zalecenie od lekarza domowego, zaświadczenie dotyczące grupy krwi…).

Nie jest zalecane przywożenie pieniędzy, biżuterii ani innych wartościowych przedmiotów. Klinika nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe straty. Pozostawiamy jednak do Państwa dyspozycji sejf, w który można zdeponować wszelkie wartościowe przedmioty. Po zabiegu ambulatoryjnym nie jest zalecane prowadzenie samochodu.

Zabieg ambulatoryjny

W dniu umówionej wizyty, po wypełnieniu wymaganej dokumentacji, zostaną Państwo skierowani na zabieg ambulatoryjny, gdzie będą czekać Na Państwa pielęgniarki. Następnie zostaną Państwo pokierowani do indywidualnego pokoju, gdzie poczekają Państwo na zabieg.

Następnie zostaną Państwo poddani zabiegowi w znieczuleniu miejscowym, zwiększonym znieczuleniu miejscowym lub lekkim znieczuleniu ogólnym. Zabieg taki może obejmować usunięcie nowotworu skóry, korekcję blizny, korekcję zniekształcenia (poprawę wizualnych cech lub funkcjonalności) oraz inne operacje plastyczne.

Hospitalizacja

Aby zapewnić Państwu odpowiedni komfort, nasz Personel otoczy Państwa odpowiednią opieką.

Operacja: Zostaną Państwo zabrani do Sali operacyjnej , gdzie zaopiekuje się Państwem wykwalifikowany personel pielęgniarski, anestezjolog oraz pielęgniarka asystująca. Państwa chirurg będzie czekał na działanie znieczulenia.

Po operacji: Przez pewien okres pozostaną Państwo w sali pooperacyjnej, pod stałą kontrolą anestezjologa i pielęgniarek. Po ustabilizowaniu się, zostaną Państwo zabrani do Państwa pokoju.

Znieczulenie podczas chirurgii plastycznej

Istnieje wiele metod znieczulenia dopasowanych do rodzajów operacji plastycznych.

Może być to znieczulenie miejscowe, ogólne, zwiększone znieczulenie miejscowe, analgezja wywołana diazepiną oraz punktowa (np. zewnątrzoponowa).

Metody te są uzgadniane pomierzy pacjentem a lekarzem anestezjologiem podczas obowiązkowych konsultacji przed operacją.